Information

 

Förlängt beslut - Försäljning av fiskekort stoppas till 1 september

All försäljning av fiskekort i Byskeälven stoppas till 1 september. Vattentemperaturen i älven har nu sjunkit men det är fortfarande väldigt lågt vattenflöde. Styrelsens beslut gäller för hela fiskevårdsområdet fram till lördag 1/9. Redan köpta fiskekort samt fiskerättsbevis/årsfiskekort/gästkort fortsätter att vara giltiga men med en kraftig uppmaning till samtliga att inte fiska i älven efter ädelfisk, dvs lax, öring och harr, med tanke på det låga vattenflödet.

 

Extended decision - Sale of fishing licenses suspended until September 1

All sale of fishing licenses in Byskeälven will be suspended until September 1. The water temperature in the river has now fallen but there is continued very low water flow. The board´s decision is valid for the entire fishing area until Saturday 1/9. Already purchased fishing licenses and fishing license / annual fishing license / guest card continue to be valid but with a strong urge for all not to fish in the river for anglerfish, ie salmon, trout and grayling, given the low water flow.

 

Försäljning av fiskekort stoppas temporärt

All försäljning av fiskekort i Byskeälven stoppas temporärt. Orsaken är den onormalt höga vattentemperaturen i älven kombinerat med lågt vattenflöde samt många sjuka och döda fiskar.

Styrelsens beslut gäller för hela fiskevårdsområdet fram till fredag 27/7. Uppdaterad information kommer på hemsidan och Facebook under onsdag 25 juli.

Redan köpta fiskekort samt fiskerättsbevis/årsfiskekort/gästkort fortsätter att vara giltiga men med en kraftig uppmaning till samtliga att inte fiska i älven efter ädelfisk, dvs lax, öring och harr. Abborre och gädda är däremot fortfarande tillåtet att fiska då det är fiskarter som tål varmare vatten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
info@byskealven.se eller på mobil tel:070-600 86 80

 

Sale of fishing licenses suspended temporarily

All sale of fishing licenses in Byskeälven will be suspended temporarily. The reason is the abnormally high water temperature in the river combined with low water flow as well as many sick and dead fishes. 

The board´s decision is valid for the entire fishing area until Friday 27/7. Updated information will be available on the website and Facebook on Wednesday 25 July.

Already purchased fishing cards and fishing license / annual fishing license / guest card continue to be valid but with a strong urge to everybody not to fish in the river, ie salmon, trout and grayling. However, perch and pike are still allowed to fish as they are fish species that can withstand warmer water.

If you have questions, please feel free to contact us at:
info@byskealven.se or on cellphone::070-600 86 80

 

Vattentemperatur - laxfiske

Vattentemperaturen är på väg uppåt och det varma vädret verkar fortsätta. För att värna om laxstammen rekommenderas att man inte fiskar lax vid vattentemperatur från 18 grader och uppåt! 

 

Fångstrapporter

Eftersom vi numera är anslutna till iFiske finns det även där fångstrapporter. Du hittar dessa fångstrapporter här: iFiske

 

Facebook

Föreningen har nu en egen facebook-sida där du enkelt kan få aktuell information. Du hittar oss enkelt via https://www.facebook.com/byskealvensfvo (Och du behöver inte vara med i Facebook för att kunna läsa på vår sida.)

 

Rapportera fynd av sjuk, skadad och död fisk!

Under 2018 fortsätter SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) att utreda och övervaka problematiken kring nystigen lax. Inga fynd har ännu rapporterats för Byskeälven, några från Torneälven och en del ströfynd i andra älvar.
Vi vill därför uppmana om att rapportera in alla fynd av sjuk, skadad eller död fisk till SVA via länk nedan, portalen ska även vara mobilvänlig. Dina rapporterade fynd bidrar till att skapa en nationell helhetsbild för hälsan på vildfisk!

Rapportera på https://rapporterafisk.sva.se Här finns också en ingång till kartan som visar var fynd redan har rapporterats.

Här går det även läsa lite om SVA:s arbete avseende vildfisk och även en direktlänk till rapportsidan.

 

Beslut visningsfiske Fällfors 2018

Här kan du läsa länsstyrelsens beslut om visningsfiske Fällfors sommaren 2018: 623-4318-18 Fällfors visningsfiske 180620

 

Vad gäller för tillsyn fasta fisket i Fällfors?

Vi arbetar för närvarande för fullt för att få fram vad som gäller. Följande avtal finns mellan SCA och kommunen gällande arrende: Avtal fasta fisket i Fällfors

Problemet är tvådelat:
1. Vem sköter tillsynen?
Länsstyrelsens tolkning är att det fasta fisket utgör en verksamhet och att skrivning i stadgarna ämnar skydda rätten att bedriva denna verksamhet. Följden av denna tolkning blir att området ingår i fiskevårdsområdet men att FVOF ej kan inskränka arrendatorns rätt att bedriva verksamheten.

2. Vilka regler gäller, polisanmälan eller kontrollavgift?
Föreningen kommer att begära en komplettering från länsstyrelsen om vem som beslutar om förbud mot fiske i fällan samt om vi har möjlighet att besluta om kontrollavgift eller om det ska polisanmälas.

 

SCA

Även SCA har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Västerbotten om delvis uteslutning ur vårt fiskevårdsområde. I väntan på vad Länsstyrelsen beslutar fortsätter vår verksamhet som vanligt. 

SCAs ansökan finns att läsa här.

Sveaskog

Sveaskog har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Västerbotten om uteslutning ur vårt fiskevårdsområde. I väntan på vad Länsstyrelsen beslutar fortsätter vår verksamhet som vanligt. Våren är här, vattenflödet är högt och vi ser fram emot en bra fiskesäsong.

Sveaskogs ansökan finns att läsa här.

 

Inbjudan till möte med Fiskeförvaltningsgruppen

Även förvaltningsgruppens arbete har nu startat. Gruppens nästa möte kommer att hållas torsdag 16 augusti kl 18.30 i kvartersgården på Bäckgatan 11, Byske. Välkomna!
Om du är intresserad men inte kan delta på mötet – hör av dig till oss!
Mer information: Uppdragsbeskrivning fiskeförvaltningsgruppen (pdf)

Inbjudan till möte med Infrastrukturgruppen 

Välkommen till möte söndag 19 augusti i gamla skolan, Selet.
Om du är intresserad men inte kan delta på mötet – hör av dig till oss!

 

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 hölls lördag 24 mars i Brosels-gården, Ringvägen 6, i Byske. Protokollet hittar du under Fiskerättsägare i menyn högre upp på denna sida.

 

Fiskerättsbevis och gästkort

De fleråriga plastkorten för fiskerättsägare har nu skickats ut. Instruktion om hur man ansöker om årsfiskekort för övriga familijemedlemmar finns i informationen/kallelsen. Detta innebär att de årsfiskekort för anhöriga som har sista giltighetsdatum 31/12 2017 har förlängd giltighetstid tom 15/4 2018..

 

Simsonar rapport 2017

Här finns rapporten med information från Simsonaren för säsongen 2017: Simsonar 2017 (pdf)

 

Nyhetsbrev från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet från Sveriges Fiskevattenägareförbund:Nyhetsbrev 2 2017 (pdf)

Tidigare nyhetsbrev finns att läsa här:

Nyhetsbrev 1 2017 (pdf)
Nyhetsbrev 4 2016 (pdf)
Nyhetsbrev 3 2016 (pdf)
Nyhetsbrev 2 2016 (pdf)
 

Inlösen fällor / fiskevatten

Maj 2017 var det 12 fiskevatten inom Östanbäcks samfällighetsförening som var ute på anbud. Byskeälvens FVO vann 9 av dessa, Kågeälvens Nedre FVO 2 och en lokal fritidsfiskare 1. Avtalen gäller 4 år. Detta innebär att det inte kommer att förekomma några fällor på de fiskevatten som Byskeälvens FVO och Kågeälvens Nedre FVO arrenderar.

 

Protokoll förbundsstämma

Protokollet från Sveriges Fiskevattenägareförbunds ordinarie förbundsstämma 2017 finns att läsa här.

 

PM 2018 (pdf)

 

Rapportera fångad fisk!

Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet för alla under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.

Inom fiskevårdsområdet finns 5 invägningsställen. Dessa finns i Byske, Selet, Fällfors, Blankselet och Myrheden. Du kan även rapportera fångad fisk via fiskevårdsområdets hemsida, APP och genom e-post,
adressen är då: info@byskealven.se.

Du har numera möjlighet att vara anonym, dvs ditt namn visas inte på hemsidan men sparas för sammanställning av årets fångster.

 

Vad är fisken värd? 

Här kan du läsa en undersökning om fiskets betydelse för näringslivet, vilken effekt fiskeåtgärder har haft och kan tänkas få för näringslivet:Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt (pdf).

 

Sammanställning fiskvandring Fällfors

Här hittar du en sammanställning av fiskvandringen i Fällfors: Sammanställning fiskvandring Fällfors Byskeälven 2016 (pdf)

 

Ny riktprislista för fiskekort

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit fram en ny rekommendation för fiskekortpriser. Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, Mer iunformation om detta finns att läsa här.

 

Fiskerättsägare - kontaktuppgifter

Du som är fiskerättsägare - skicka gärna dina kontaktuppgifter, inklusive mailadress, till info@byskealven.se

 

Våra Fiskevatten

I det senaste numret (december 2016) av Sveriges fiskevattenägareförbunds tidning "Våra fiskevatten" finns det ett flertal artiklar om Byskeälven. Du kan läsa dem här: Våra fiskevatten nr 4 2016 (pdf) 

 

Simsonar rapport 2016

Här finns rapporten med information från Simsonaren för säsongen 2016: Simsonar 2016 (pdf)

Här finns även den första rapporten med information från Simsonaren: Simsonar 2016 del 1 (pdf)

 

Informationsblad hösten 2016

Här kan du läsa det informationsblad som skickats ut till alla fiskerättsägare i slutet av oktober: Infoblad Byskeäven (pdf)

 

Byskeälven - av riksintresse!

Naturvårdsverket har beslutat att tio områden i Västerbotten är av riksintresse för friluftslivet. Ett av dessa är Byskeälven! Läs mer: Riksintressanta områden för friluftslivet i Västerbotten

 

The River Dee - Lärdomar från en pionjär bland laxälvar

Våren 2016 besökte representanter för Skellefteå kommun och ett antal lokala älvar River Dee i Skottland för att studera hur man där förvaltar en älv som genererar cirka 500 arbetstillfällen som följd av fisket. Frågan man ville besvara var: Vad kan vi dra lärdom av och vad kan och vill vi implementera i svenska vatten? Här kan du se en film som gjordes i samband med resan:  YouTube: The River Dee - Lärdomar från en pionjär bland laxälvar

 

Kanadensiska filmare på jakt efter världens största laxar

Under tio dagar, 16-26 juni, besöker Hooké som är en av världens främsta producenter av fiskefilm och fiskeblogg destinationen Swedish Lapland. Bland annat kommer de att testa fisket i Byske- och Åbyälven.

Läs mer på Norran Affärsliv eller Kanadensiska filmare på jakt efter världens största laxar (pdf)

 

Fiskräknare i Fällfors

Det är Skellefteå kommun som ansvarar för fiskräknaren i Fällfors och de har fortfarande problem med denna. Det har varit problem med tekniken och man hoppas att den nu fungerar, men man har sett tendenser till att den inte räknar alla fiskar som passerar. Just nu övervakas räknaren för att bedöma om den funkar som den ska. När det är verifierat kan de förhoppningsvis få igång direktuppdateringen på webben. Om du undrar något angående detta - kontakta Skellefteå kommun. Mer information finns även på Fiske - Skellefteå kommun (facebook)

 

Rapport "Sportfiskarens chans att fånga lax i Byskeälven"

2013 gjorde Emelie Björkman, student vid Forshagaakademin, en studie där hon analyserade två års fångstrapporteringsdata från Byskeälven. Studien resulterade i en rapport som finns att läsa här: Sportfiskarens chans att fånga lax i Byskeälven (pdf)

 

Sammanställning av fiskräknaren i Fällfors 2015

Här finns en sammanställning av resultatet från fiskräknaren i Fällfors 2015: Analys Fiskvandring 2015 (pdf)

   

Kontakt med byaföreningar sökes:

Vi söker kontakt med alla byaföreningar längs älven. Vi vill samarbeta med Er.

Vi vill anlita Er för att utföra följande tjänster mot ersättning:

  • Röjning
  • Städning
  • Underhåll
  • Ordna plats för parkering
  • Hålla ordning på dessa platser
  • Skapa trivsel vid älven

Men även annat om Ni kommer med förslag.

Hör av Er till ordföranden på adressen ordf@byskealven.se

 

Karta Byskeälven / Map Byskeälven

Karta över Byskeälven (pdf)

 

Simsonar rapport 2015

1/Byske_2015_rapport_swe.pdf

 

Boende/guidning, accommodation/guides

1/Boende - guidning - accommodation - guidance.pdf

 

Kräftskötselplan 

Det har under år 2013 och 2014 tagits fram en kräftskötselplan för Byskeälven (Västerbottensdelen). Denna plan, inklusive åtgärdsprogram 2015-2018, finns att läsa här:
Kräftskötselplan Byskeälven (pdf)