Hör av Dig!


Angelägenheter som gäller fiskevårdsområdet och fisket:

Byskeälvens FVO förening
Email: info@byskealven.se
Mobil:070-600 86 80

Ordförande Mikael Stenman
Email: ordf@byskealven.se
Mobil: 070-661 31 11

Webfunderingar:
info@byskealven.se

Kontakt