Fångstrapport/Catch report

Visa enbart: Lax/Salmon Öring/Trout
ID Namn/Name Datum/Date Vikt/Weight (kg) Längd/Length (cm) Kön/Sex Återsatt/Released Art/Species Fiskesätt/Fishing method Zon/Zone Överståndare
969 Christer Nilsson 2017-10-27 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
968 Jan Skog 2017-10-23 7,5 94 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
967 (Anonym) 2017-10-23 2,2 60 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
966 Christer Nilsson 2017-10-22 2,6 63 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
965 (Anonym) 2017-10-19 2 58 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
964 Rågär Långdahl 2017-10-18 2,4 61 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
963 Magnus Marklund 2017-10-17 1,5 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
962 Hans Nilsson 2017-10-17 2,5 63 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
961 Ulf Andersson 2017-10-16 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
960 Ulf Norlund 2017-10-16 1,7 54 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
959 Magnus Marklund 2017-10-15 1,4 50 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
958 (Anonym) 2017-10-15 1,7 54 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
957 (Anonym) 2017-10-15 0 0 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
956 David Josefsson 2017-08-31 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
955 David Josefsson 2017-08-31 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
954 Aleksi Kiviniemi 2017-08-31 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
953 Aleksi Kiviniemi 2017-08-31 12 105 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
952 David Saverstam 2017-08-31 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
951 ronny westerlund 2017-08-31 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
950 ronny westerlund 2017-08-31 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
949 Pär Palm 2017-08-31 1,8 55 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
948 Pär Palm 2017-08-31 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
947 Joni Saastamoinen 2017-08-31 1,8 55 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
946 Joni Saastamoinen 2017-08-31 1,2 47 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
945 Patrik Heino 2017-08-31 2,8 65 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
944 Patrik Heino 2017-08-31 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
943 Kimmo Friman 2017-08-31 1,5 51 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
942 Buchot 2017-08-31 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
941 Adam Lundin 2017-08-31 2,5 75 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
940 David Josefsson 2017-08-30 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
939 (Anonym) 2017-08-30 8,4 93 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
938 David Saverstam 2017-08-30 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
937 Mickael Östlund 2017-08-30 2,5 62 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
936 Klaas-Jan Gorter 2017-08-30 6,9 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
935 (Anonym) 2017-08-30 4,6 76 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
934 Petri Kolehmainen 2017-08-30 2,4 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
933 Pär Lindgren 2017-08-30 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
932 Pär Palm 2017-08-30 12,3 106 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
931 Pär Palm 2017-08-30 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
930 Johan Boomsma 2017-08-30 4,6 76 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
929 (Anonym) 2017-08-30 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
928 (Anonym) 2017-08-30 8,4 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
927 Buchot 2017-08-30 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
926 Buchot 2017-08-30 4,4 75 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
925 Dybich 2017-08-30 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
924 Marko Hietanen 2017-08-30 1,1 43 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
923 Adam Lundin 2017-08-30 9,5 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
922 Marcus Burström 2017-08-30 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
921 Hampus ekman 2017-08-30 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
920 Otomars Berzins 2017-08-29 5,6 81 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
919 (Anonym) 2017-08-29 2,8 65 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
918 Aleksi Kiviniemi 2017-08-29 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
917 Aleksi Kiviniemi 2017-08-29 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
916 Marko Hietanen 2017-08-29 2,1 59 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
915 Joni Saastamoinen 2017-08-29 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
914 Kimmo Friman 2017-08-29 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
913 (Anonym) 2017-08-29 12 105 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
912 (Anonym) 2017-08-29 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
911 Petri Kolehmainen 2017-08-29 1,8 55 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
910 (Anonym) 2017-08-29 1,5 51 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
909 Christer Johansson 2017-08-29 7,9 91 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
908 Christer johansson 2017-08-29 8 91 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
907 Marko Hietanen 2017-08-29 3,4 69 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
906 David Josefsson 2017-08-29 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
905 David Josefsson 2017-08-29 12 105 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
904 David Josefsson 2017-08-29 15,9 116 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
903 (Anonym) 2017-08-29 7,4 89 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
902 Joakim Wallstén 2017-08-29 10,4 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
901 Joakim Wallstén 2017-08-29 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
900 Joakim Wallstén 2017-08-29 1 40 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
899 Buchot 2017-08-29 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
898 Buchot 2017-08-29 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
897 Dybich 2017-08-29 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
896 Lensi 2017-08-29 2,7 64 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
895 Fred Campell 2017-08-29 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
894 Kokkopenaa 2017-08-28 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
893 David Saverstam 2017-08-28 3,6 70 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
892 David Josefsson 2017-08-28 10,7 101 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
891 David Josefsson 2017-08-28 2,5 62 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
890 Martin Josefsson 2017-08-28 2,1 59 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
889 (Anonym) 2017-08-28 6,9 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
888 Klaas-Jan Gorter 2017-08-28 3,9 72 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
887 Klaas-Jan Gorter 2017-08-28 2,4 61 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
886 Klaas-Jan Gorter 2017-08-28 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
885 Petri Kolehmainen 2017-08-28 2,6 63 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
884 (Anonym) 2017-08-28 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
883 (Anonym) 2017-08-28 4,8 77 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
882 Jyrki Tamminen 2017-08-28 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
881 Jyrki Tamminen 2017-08-28 4,6 76 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
880 Buchot 2017-08-28 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
879 Dybich 2017-08-28 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
878 Dybich 2017-08-28 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
877 Dybich 2017-08-28 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
876 Emelie Björkman 2017-08-28 9 95 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
875 Marcus Burström 2017-08-28 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
874 (Anonym) 2017-08-27 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
873 Michael Fredlund 2017-08-27 8,2 92 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
872 Aleksi Kiviniemi 2017-08-27 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
871 Kimmo Friman 2017-08-27 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
870 (Anonym) 2017-08-27 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
869 Martin Lindström 2017-08-27 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
868 Martin Lindström 2017-08-27 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
867 Martin Lindström 2017-08-27 1,8 56 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
866 Jörgen Rudholm 2017-08-27 3,9 72 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
865 Arttu Kiukkonen 2017-08-27 6,2 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
864 Jyrki Tamminen 2017-08-27 5,6 81 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
863 Jyrki Tamminen 2017-08-27 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
862 Risto lukkarila 2017-08-27 8,2 92 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
861 Risto lukkarila 2017-08-27 1,8 55 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
860 Jouni Roiha 2017-08-27 2,6 63 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
859 Klaas-Jan Gorter 2017-08-27 3,9 72 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
858 Jarno Taskila 2017-08-27 2 58 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
857 Joni Saastamoinen 2017-08-27 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
856 Frantz Buchot 2017-08-27 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
855 Anders Romson 2017-08-27 7,2 88 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
854 Lars Munk 2017-08-27 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
853 Hampus ekman 2017-08-27 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
852 Michael Fredlund 2017-08-26 5,2 79 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
851 Michael Fredlund 2017-08-26 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
850 Jyrki Tamminen 2017-08-26 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
849 Michael Fredlund 2017-08-26 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
848 Arttu Kiukkonen 2017-08-26 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
847 Risto Lukkarila 2017-08-26 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
846 Risto Lukkarila 2017-08-26 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
845 Ulf Johansson 2017-08-26 2,4 61 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
844 (Anonym) 2017-08-26 3,1 67 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
843 (Anonym) 2017-08-26 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
842 (Anonym) 2017-08-26 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
841 (Anonym) 2017-08-26 2,4 61 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
840 Arttu Kiukkonen 2017-08-26 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
839 Olivia Mull 2017-08-26 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
838 Jaques Thevenet 2017-08-26 11,7 104 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
837 Frantz Buchot 2017-08-26 10,4 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
836 Frantz Buchot 2017-08-26 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
835 (Anonym) 2017-08-26 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
834 Tom Nyberg 2017-08-26 8,3 96 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
833 Mikael Hedlund 2017-08-26 12,7 107 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
832 Mikael Hedlund 2017-08-26 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
831 Lars Romson 2017-08-26 5,6 81 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
830 Jesse Nyberg 2017-08-26 6 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
829 (Anonym) 2017-08-26 2,2 60 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
828 (Anonym) 2017-08-26 9,3 96 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
827 Audrius Zakas 2017-08-26 9,3 96 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
826 (Anonym) 2017-08-26 3,1 67 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
825 Joni Saastamoinen 2017-08-25 1,1 44 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
824 Michael Fredlund 2017-08-25 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
823 Christer johansson 2017-08-25 2,1 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
822 Christer johansson 2017-08-25 7,4 89 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
821 Berndt Söderström 2017-08-25 6 83 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
820 Lars Hedlund 2017-08-25 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
819 Lars Hedlund 2017-08-25 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
818 Jouni Roiha 2017-08-25 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
817 Jouni Roiha 2017-08-25 4,1 73 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
816 Jouni Roiha 2017-08-25 2,6 63 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
815 Kimmo Friman 2017-08-25 2,6 63 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
814 Kajsa Josefsson 2017-08-25 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
813 Michael Fredlund 2017-08-25 4,2 74 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
812 Joni Saastamoinen 2017-08-25 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
811 Joni Saastamoinen 2017-08-25 12,1 101 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
810 Peter Rasmussen 2017-08-25 9,5 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
809 Peter Rasmussen 2017-08-25 4,2 74 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
808 Peter Rasmussen 2017-08-25 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
807 Peter Olaf Kirkby 2017-08-25 2,6 63 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
806 Peter Olaf Kirkby 2017-08-25 4,4 75 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
805 Peter Olaf Kirkby 2017-08-25 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
804 Peter Olaf Kirkby 2017-08-25 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
803 Peter Olaf Kirkby 2017-08-25 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
802 Peter Olaf Kirkby 2017-08-25 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
801 Pascal Dybich 2017-08-24 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
800 Audrius Zakas 2017-08-24 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
799 Valtteri Nevalainen 2017-08-24 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
798 Steffi Lindroos 2017-08-24 1,6 53 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
797 Steffi Lindroos 2017-08-24 2,5 62 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
796 Jesse Nyberg 2017-08-24 2,4 61 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
795 Jesse Nyberg 2017-08-24 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
794 Berndt Söderström 2017-08-24 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
793 Marko Hietanen 2017-08-24 7,2 88 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
792 Peter Granberg 2017-08-24 8,4 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
791 Aksu Virtanen 2017-08-24 4,1 73 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
790 Risto lukkarila 2017-08-24 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
789 Michael Fredlund 2017-08-24 9 95 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
788 Sami Heinäaho 2017-08-24 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
787 Peter Rasmussen 2017-08-24 2,5 62 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
786 Peter Rasmussen 2017-08-24 2,1 59 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
785 Leif Johansson 2017-08-23 9,5 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
784 Mika Nygård 2017-08-23 4,1 73 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
783 Mika Nygård 2017-08-23 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
782 Audrius Zakas 2017-08-23 2,6 63 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
781 Ulf Andersson 2017-08-23 1,5 52 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
780 Kimmo Friman 2017-08-23 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
779 Per Nilsson 2017-08-23 5 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
778 Berndt Söderström 2017-08-23 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
777 Lars Hedlund 2017-08-23 2,2 60 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
776 Lars Hedlund 2017-08-23 2 58 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
775 Rolf Öberg 2017-08-23 6,2 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
774 Pär Lindgren 2017-08-23 4,2 74 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
773 Rolf Öberg 2017-08-23 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
772 Kajsa Josefsson 2017-08-23 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
771 Klas Kinell 2017-08-22 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
770 Klas Kinell 2017-08-22 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
769 Lasse Pauhe 2017-08-22 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
768 (Anonym) 2017-08-22 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
767 Joakim Wallstén 2017-08-22 4,5 75 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
766 Joakim Wallstén 2017-08-22 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
765 Aksu Virtanen 2017-08-22 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
764 Valtteri Nevalainen 2017-08-22 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
763 (Anonym) 2017-08-22 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
762 Klas Kinell 2017-08-22 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
761 Klas Kinell 2017-08-22 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
760 Berndt Söderström 2017-08-21 10,4 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
759 Berndt Söderström 2017-08-21 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
758 Lars Hedlund 2017-08-21 3,1 67 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
757 Christer Johansson 2017-08-21 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
756 Mattias jonsson 2017-08-21 1,8 56 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
755 Pär Lindgren 2017-08-20 9,5 97 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
754 (Anonym) 2017-08-20 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
753 (Anonym) 2017-08-20 1,6 53 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
752 Simon Gustafsson 2017-08-20 1 40 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
751 Per jonsson 2017-08-20 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
750 Toni Manninen 2017-08-19 3 66 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
749 Jan Brännström 2017-08-19 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
748 Jan Brännström 2017-08-19 1,8 56 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
747 Lasse Pauhe 2017-08-19 17 119 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
746 Mattias öhlund 2017-08-19 1,8 56 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
745 Linda öhlund 2017-08-19 1,6 53 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
744 Jani mölkänen 2017-08-19 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
743 Bo Gunnar Lindberg 2017-08-19 1,5 52 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
742 Simon Gustafsson 2017-08-19 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
741 Olli Rantala 2017-08-18 1,9 57 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
740 Lasse Pauhe 2017-08-18 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
739 Lasse Pauhe 2017-08-18 10,1 99 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
738 (Anonym) 2017-08-18 1,5 52 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
737 (Anonym) 2017-08-18 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
736 Taito Manninen 2017-08-18 2 58 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
735 Taito Manninen 2017-08-18 1,8 56 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
734 Taito Manninen 2017-08-18 1,8 56 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
733 Arvid Rudholm 2017-08-18 1,5 55 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
732 Linda öhlund 2017-08-18 1,5 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
731 Teemu Koskinen 2017-08-18 6,25 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
730 Heikki salorinne 2017-08-17 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
729 Timo Horne 2017-08-17 4 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
728 Ingmārs Birkovs 2017-08-17 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
727 Ingmārs Birkovs 2017-08-17 8,25 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
726 Gatis Kimonts 2017-08-17 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
725 Gatis Kimonts 2017-08-17 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
724 Gatis Kimonts 2017-08-17 6,2 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
723 Janne Virtanen 2017-08-17 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
722 Joakim Wallstén 2017-08-17 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
721 Jani mölkänen 2017-08-17 1,8 55 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
720 Tapio Ruuskanen 2017-08-17 7,9 91 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
719 Micke Marklund 2017-08-17 0 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
718 reko kärnä 2017-08-17 1,6 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
717 Bo Gunnar Lindberg 2017-08-17 1,5 52 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
716 per heikkilä 2017-08-16 19,4 125 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
715 Gatis Kimonts 2017-08-16 11,7 104 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
714 Carsten Wilki Andersen 2017-08-16 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
713 Ingmārs Birkovs 2017-08-15 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
712 Kristers Porietis 2017-08-15 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
711 Carsten Wilki Andersen 2017-08-15 1,7 54 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
710 Carsten Wilki Andersen 2017-08-15 1,7 54 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
709 Carsten Wilki Andersen 2017-08-15 1,8 55 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
708 Tapio Ruuskanen 2017-08-15 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
707 Olli Rantala 2017-08-14 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
706 Ingmārs Birkovs 2017-08-14 6,8 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
705 Massimo Clini 2017-08-13 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
704 Ingmārs Birkovs 2017-08-13 8,5 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
703 Olli Rantala 2017-08-13 1,7 54 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
702 Olli Rantala 2017-08-13 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
701 Riccardo Carrara 2017-08-12 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
700 David Josefsson 2017-08-12 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
699 Pontus Westerberg 2017-08-12 3,3 68 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
698 (Anonym) 2017-08-12 2,5 62 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
697 (Anonym) 2017-08-12 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
696 Ulf Palm 2017-08-10 2,6 63 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
695 Joakim Wallstén 2017-08-10 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
694 Jörgen lundsten 2017-08-10 11 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
693 (Anonym) 2017-08-10 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
692 Pär Lindgren 2017-08-10 3,1 67 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
691 J E Westman 2017-08-10 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
690 Marco Bonisolo 2017-08-10 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
689 Mathias Anslin 2017-08-09 3,1 67 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
688 (Anonym) 2017-08-09 2,2 60 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
687 David Josefsson 2017-08-08 3,4 69 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
686 Kent Lindqvist 2017-08-08 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
685 J E Westman 2017-08-08 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
684 J E Westman 2017-08-08 0 73 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
683 Jyrki anslin 2017-08-08 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
682 Jyrki anslin 2017-08-08 6,7 86 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
681 jari rantala 2017-08-07 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
680 Hans lindqvist 2017-08-07 2,2 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
679 Hans lindqvist 2017-08-07 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
678 Roger viklund 2017-08-06 0 64 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
677 Hannu Marttila 2017-08-06 6,9 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
676 Hans lindqvist 2017-08-06 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
675 Mathias Anslin 2017-08-06 7,4 94 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
674 Arttu-Pekka Alaperä 2017-08-06 7,4 89 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
673 Tero Marttila 2017-08-06 5,2 79 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
672 Hannu Marttila 2017-08-05 3,4 69 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
671 Hans lindqvist 2017-08-03 14,7 113 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
670 Jon 2017-08-01 2 58 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
669 Buchot 2017-08-01 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
668 Nicklas larsson 2017-07-31 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
667 (Anonym) 2017-07-31 5,6 81 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
666 David Josefsson 2017-07-29 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
665 Aku Kaasalainen 2017-07-29 2,5 62 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
664 Jonny Henriksson 2017-07-29 10 105 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
663 Pär lindgren 2017-07-28 4,2 74 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
662 Henri Hekkala 2017-07-27 6 83 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
661 Turo Hekkala 2017-07-27 3,3 70 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
660 J E Westman 2017-07-27 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
659 Martin Lindström 2017-07-27 5,7 85 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
658 Kent petterson 2017-07-26 7 91 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
657 simon peterson 2017-07-26 5,5 80 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
656 Turo Hekkala 2017-07-26 0 55 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
655 Daniel Pettersson 2017-07-25 6 83 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
654 Joakim Kristoffersson 2017-07-25 8,5 91 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
653 S. Andersson 2017-07-25 7 88 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
652 Micke Marklund 2017-07-25 0 76 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
651 Turo Hekkala 2017-07-25 4,2 76 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
650 Joel Hekkala 2017-07-25 4,2 76 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
649 Bog 2017-07-24 2 0 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Ja/Yes
648 (Anonym) 2017-07-24 2,7 64 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
647 Stefan Lindroos 2017-07-23 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
646 Sture Salomonsson 2017-07-23 1,6 53 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
645 Leif Boström 2017-07-22 4,8 79 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
644 (Anonym) 2017-07-22 1,9 57 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
643 sture Salomonsson 2017-07-22 2,7 64 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
642 Esbjörn Berglund 2017-07-22 1,7 54 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
641 Leif Nilsson 2017-07-21 6,4 83 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
640 (Anonym) 2017-07-21 5,8 82 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
639 Anders lindberg 2017-07-21 12 105 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
638 J E Westman 2017-07-21 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
637 Jarno Turunen 2017-07-21 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
636 Sture Salomonsson 2017-07-21 6,7 86 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
635 Esbjörn Berglund 2017-07-21 4,2 74 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
634 Ingemar Lindberg 2017-07-20 8 91 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
633 (Anonym) 2017-07-20 6,2 84 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
632 Kent petterson 2017-07-20 7,65 94 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
631 Eilert 2017-07-20 2 58 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
630 J E Westman 2017-07-20 0 81 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
629 Mikael Johansen 2017-07-19 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
628 Sam Wisshagen 2017-07-19 7,2 88 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
627 Benny Persson 2017-07-19 4,6 76 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
626 Anders Lindberg 2017-07-19 5 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
625 J E Westman 2017-07-19 1,8 56 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
624 J E Westman 2017-07-19 2,4 61 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
623 Micke Marklund 2017-07-19 0 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
622 Micke Marklund 2017-07-19 0 66 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
621 Anders Häggman 2017-07-19 7 90 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
620 Mikael Johansen 2017-07-18 2,1 59 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
619 Jouni Haverinen 2017-07-17 7,2 88 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
618 Anders Carlsson 2017-07-16 3,62 80 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
617 Anette Carlsson 2017-07-16 4,28 81 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
616 Kent Lindqvist 2017-07-16 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
615 Jörgen Rudholm 2017-07-16 5,2 79 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
614 (Anonym) 2017-07-15 2,1 59 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
613 Jan 2017-07-15 5,2 84 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
612 Patrik Holmström 2017-07-13 18,2 122 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
611 Patrik Holmström 2017-07-13 6,2 84 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
610 Kalle viiltola 2017-07-13 6,5 85 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
609 Ronny Sandström 2017-07-13 4,8 77 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
608 Markus Nilsson 2017-07-13 6 85 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
607 Micke Marklund 2017-07-12 4,9 79 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
606 K.hedlund 2017-07-12 0 49 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
605 TONY BERG 2017-07-12 5,6 81 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
604 Patrik F 2017-07-12 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
603 (Anonym) 2017-07-12 0 0 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
602 Bo-Göran Persson 2017-07-12 4,1 73 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
601 Bo-Göran Persson 2017-07-12 5,6 81 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
600 Pär Lindgren 2017-07-11 10,7 101 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
599 Niclas Friberg 2017-07-11 6,2 84 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
598 J E Westman 2017-07-11 2 58 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
597 Patrik Holmström 2017-07-11 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
596 David Josefsson 2017-07-11 8,4 93 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
595 Rune Alsos 2017-07-10 12,7 107 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
594 Timo Määttä 2017-07-10 4,4 77 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
593 Pär Lindgren 2017-07-10 4,2 74 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
592 Anders Nordsvan 2017-07-10 5,8 82 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
591 Saga Keisu 2017-07-10 18,2 122 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
590 David Josefsson 2017-07-10 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
589 Sebastian Dagman 2017-07-09 0 81 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
588 Peter Granberg 2017-07-09 3,4 69 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
587 Jacek Szymczak 2017-07-08 2,2 60 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
586 Anders Cederberg 2017-07-08 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
585 David Josefsson 2017-07-08 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
584 (Anonym) 2017-07-08 4,4 75 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
583 Jörgen Rudholm 2017-07-08 5,4 79 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
582 Jukka Savolainen 2017-07-08 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
581 E Johansson 2017-07-07 0 110 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
580 J E Westman 2017-07-07 5,7 82 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
579 K. lundberg 2017-07-07 7 88 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
578 Christer Johansson 2017-07-06 5,9 87 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
577 Jens Lindgren 2017-07-06 7,4 89 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
576 William Henriksson 2017-07-06 8,4 94 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
575 J E Westman 2017-07-06 2,6 61 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
574 Mats Englund 2017-07-06 0 0 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
573 Antti Koljonen 2017-07-05 13,7 110 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
572 Marcus Burström 2017-07-05 6 83 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
571 (Anonym) 2017-07-05 9 95 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
570 (Anonym) 2017-07-05 5,6 81 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
569 Jonathan Holmgren 2017-07-05 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
568 Antti Koljonen 2017-07-05 1,2 45 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
567 Joachim sejr 2017-07-05 6,5 89 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
566 Petr Barák 2017-07-05 7,5 92 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
565 Mats Englund 2017-07-05 0 0 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
564 Sebastian Dagman 2017-07-04 14 110 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
563 Linus Enback 2017-07-04 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
562 Anders Öberg 2017-07-04 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
561 J E Westman 2017-07-04 7 87 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
560 Micke Marklund 2017-07-04 5,4 80 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
559 Micke Marklund 2017-07-03 6,5 83 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
558 Antti Koljonen 2017-07-03 3,9 72 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
557 juha autio 2017-07-03 6,1 0 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
556 Mikael Hedlund 2017-07-02 0 92 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
555 Thorvald Pettersson 2017-07-02 7,8 89 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
554 Eilert Rönnlund 2017-07-02 5,2 79 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
553 Petr Barak 2017-07-02 10,2 109 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
552 Petr Barák 2017-07-02 5,5 85 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
551 Frantisek, Skrabak 2017-07-02 5 80 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
550 Frantisek Skrabak 2017-07-02 4 68 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
549 Werner Zinkand 2017-07-01 7,7 90 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
548 (Anonym) 2017-07-01 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
547 Inger Larsson 2017-07-01 3,7 71 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
546 Marcus Burström 2017-07-01 6,2 84 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
545 (Anonym) 2017-07-01 4,7 78 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
544 Anton Bergqvist Groth 2017-07-01 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
543 T Nilsson 2017-07-01 6,5 84 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
542 (Anonym) 2017-07-01 6,5 85 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
541 Martin Polsak 2017-07-01 3 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
540 Jan Crister Ekenstedt 2017-07-01 7 87 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
539 Jørn Ove Aspenes 2017-06-30 6 83 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
538 Nicklas Engberg 2017-06-30 5,6 81 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
537 K.hedlund 2017-06-30 5,5 79 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
536 S. Andersson 2017-06-30 5,5 85 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
535 Nils Lennart Ekenstedt 2017-06-30 2,8 85 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
534 Peter Berik 2017-06-29 5,5 74 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
533 Peter Berik 2017-06-29 16,7 114 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
532 Arunas Juodis 2017-06-29 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
531 Morten Branil 2017-06-29 5,5 86 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
530 David Josefsson 2017-06-29 6 83 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
529 K.hedlund 2017-06-29 4,7 79 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
528 Saif yosif 2017-06-29 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
527 Kawa Morad 2017-06-29 9,3 96 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
526 Salah Morad 2017-06-29 11,4 103 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
525 (Anonym) 2017-06-29 5,5 75 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
524 Anders Ringsell 2017-06-29 4,6 76 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
523 Kai Zackarias / Jan Ehrke 2017-06-29 10 95 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
522 Martin Poljak 2017-06-28 9,8 98 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
521 Peter Berik 2017-06-28 6,9 87 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
520 Toni Manninen 2017-06-28 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
519 Tony t 2017-06-27 0 55 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
518 Peter Berik 2017-06-27 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
517 Lars Hallerfors 2017-06-27 6,7 86 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
516 Henrik Burman 2017-06-27 4 73 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
515 Jonas Jansson 2017-06-27 4,7 80 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
514 Peter Berik 2017-06-26 8,5 89 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
513 Thomas Jarl 2017-06-26 5,1 80 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
512 Kajsa Josefsson 2017-06-26 7,4 89 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
511 Mindaugas Gerulaitis 2017-06-26 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
510 christer johanssson 2017-06-26 5,5 85 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
509 Svante Pettersson 2017-06-26 6,2 84 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
508 Pål Mørk 2017-06-26 6,2 89 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
507 Jan Brännström 2017-06-26 4 75 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
506 Jan Ehrke 2017-06-26 5,5 90 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
505 (Anonym) 2017-06-25 5 85,5 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
504 Tobbe Lindholm 2017-06-25 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
503 Kajsa Josefsson 2017-06-25 7 90 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
502 J E Westman 2017-06-25 4,9 79 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
501 Per Lüdicke 2017-06-25 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
500 Frank L 2017-06-25 0 0 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 4 Ja/Yes
499 Peter Berik 2017-06-24 11 99 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
498 Eliot Jehander 2017-06-24 5,4 80 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
497 Joakim Sundqvist 2017-06-24 6 85 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
496 (Anonym) 2017-06-24 5 78 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
495 Sebastian eide 2017-06-24 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
494 Peter Granberg 2017-06-24 5,2 79 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
493 Henrik 2017-06-24 1 40 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
492 Peter Berik 2017-06-23 9 91 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
491 Sebastian Karlsson 2017-06-23 6 85 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
490 Mikael Johansen 2017-06-23 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
489 Erik linder 2017-06-22 8,4 93 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
488 Peter Berik 2017-06-22 7,2 88 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
487 (Anonym) 2017-06-22 4,6 76 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
486 (Anonym) 2017-06-22 7,4 89 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
485 Ulf Johansson 2017-06-22 7,2 94 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
484 K.hedlund 2017-06-22 5 78 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
483 Lauris Fridrihsons 2017-06-22 6,7 86 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
482 Lauris Fridrihsons 2017-06-22 6,7 86 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
481 Otomars Berzins 2017-06-22 8,4 93 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
480 T Nilsson 2017-06-22 5,5 80 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
479 J E Westman 2017-06-22 5,7 81 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
478 Peter Berik 2017-06-21 9,5 94 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
477 (Anonym) 2017-06-21 5,2 79 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 4 Nej/No
476 (Anonym) 2017-06-21 5 79 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
475 (Anonym) 2017-06-21 8,7 94 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
474 Peter Berik 2017-06-21 9 94 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
473 Kennet Fredriksson 2017-06-21 9 95 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
472 (Anonym) 2017-06-21 6,5 85 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
471 Kennet Fredriksson 2017-06-21 9 95 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
470 Christer Nilsson 2017-06-20 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
469 Onnie Lindgren 2017-06-20 5,4 80 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
468 (Anonym) 2017-06-20 6 83 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
467 Robin Nilsson 2017-06-20 6,9 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
466 Mats Nilsson-Everdin 2017-06-20 8 90 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
465 Jörgen Rudholm 2017-06-20 3,4 72 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
464 Kennet Fredriksson 2017-06-20 4,2 74 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
463 Micke Marklund 2017-06-20 6 82 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
462 Otomars Berzins 2017-06-20 4,4 75 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
461 Kennet Fredriksson 2017-06-20 4,2 74 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
460 (Anonym) 2017-06-19 5 80 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
459 Reko Kärnä 2017-06-19 0 96 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
458 (Anonym) 2017-06-19 5,6 85 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
457 William Lundgren 2017-06-19 4,4 75 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
456 Mika Pesonen 2017-06-19 8,7 94 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
455 (Anonym) 2017-06-19 6 81 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
454 (Anonym) 2017-06-19 6 81 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
453 Petter Eriksson 2017-06-19 0 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
452 Ronny Sandström 2017-06-19 12 105 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
451 T Nilsson 2017-06-19 17,5 121 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
450 H-O Lindqvist 2017-06-18 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
449 Calle Åhlund 2017-06-18 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
448 Mattias viklund 2017-06-18 6,9 87 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
447 (Anonym) 2017-06-18 10,1 99 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
446 Erik kågström 2017-06-18 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
445 (Anonym) 2017-06-18 0 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
444 Ronny Svensson 2017-06-18 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
443 Olli Rantala 2017-06-18 8,7 94 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
442 Anders Ringsell 2017-06-18 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
441 Janne Karlsson 2017-06-17 0 88 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
440 reko kärnä 2017-06-17 5,8 82 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
439 Mikael Johansen 2017-06-17 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
438 Fredrik Andell 2017-06-17 4 72 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
437 (Anonym) 2017-06-17 7,7 90 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
436 Jarl Kardell 2017-06-17 0 78 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
435 Jimmy åteg 2017-06-16 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
434 Jimmy Åteg 2017-06-16 4,8 77 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
433 Hans Nilsson 2017-06-16 9 90 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
432 Slim Thomsson 2017-06-16 8,8 103 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Ja/Yes
431 (Anonym) 2017-06-16 4,6 76 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 5 Nej/No
430 Arto Tenhu 2017-06-15 0 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
429 Jyrki Tamminen 2017-06-15 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
428 A Peter Larsson 2017-06-15 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
427 J Sättermann 2017-06-15 6 83 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
426 Ismo Lintula 2017-06-15 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
425 Marcus Burström 2017-06-15 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
424 Magnus Ferm 2017-06-15 3,4 69 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
423 Jarno Turunen 2017-06-15 5,8 82 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
422 Jyrki Tamminen 2017-06-15 4,2 74 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
421 Tobias Suorra 2017-06-14 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
420 Mikael Kangosjärvi 2017-06-14 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
419 Mikael Kangosjärvi 2017-06-14 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
418 Kauppinen Henri 2017-06-14 0 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
417 staffan karlsson 2017-06-14 4,2 74 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
416 Mika Suominen 2017-06-14 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
415 Kristian Nyman 2017-06-14 10 99 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
414 Fredrik Andell 2017-06-14 17 107 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
413 Erik kågström 2017-06-14 6,1 84 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
412 Arto Tenhu 2017-06-14 0 81 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
411 (Anonym) 2017-06-14 3,7 71 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
410 Ismo Lintula 2017-06-13 5 78 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
409 Olli Rautiainen 2017-06-13 9,5 97 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
408 Anders Cederberg 2017-06-13 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
407 Peter Åteg 2017-06-13 4,8 77 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
406 Sebastian Karlsson 2017-06-13 5 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
405 Johan Mäki 2017-06-13 4,2 74 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
404 K.hedlund 2017-06-13 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
403 Olli Rautiainen 2017-06-13 7,4 89 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
402 Mattias Åberg 2017-06-13 6 83 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
401 Robert karlsson 2017-06-13 6,9 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
400 Pär Lundgren 2017-06-13 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
399 Thorvald Pettersson 2017-06-13 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
398 Jarno Turunen 2017-06-12 6 91 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
397 Tobias bergqvist 2017-06-12 12,3 106 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
396 Aleksi Nikkari 2017-06-12 3,1 67 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
395 Robin Fransson 2017-06-12 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
394 Thorvald Pettersson 2017-06-12 0 72 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
393 Sebastian Karlsson 2017-06-12 7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
392 Jarno Turunen 2017-06-12 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
391 Erik Linder 2017-06-11 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
390 Tuomas Latikka 2017-06-11 3,9 72 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
389 Thorvald Pettersson 2017-06-11 17 0 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
388 Janne "Gimli" Korpivaara 2017-06-11 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
387 Janne "Gimli" Korpivaara 2017-06-11 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
386 Lars Lenberg 2017-06-10 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
385 Arto Tenhu 2017-06-10 2,5 62 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
384 Mika Suominen 2017-06-10 5,2 79 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
383 Olli Rautiainen 2017-06-10 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
382 A Peter Larsson 2017-06-10 0 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
381 Anton Håkansson 2017-06-10 14 109 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
380 J Sättermann 2017-06-10 0 96 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
379 Mikko Manninen 2017-06-10 1,6 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
378 Rickard wrangel 2017-06-10 11,4 103 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
377 staffan karlsson 2017-06-10 4,1 73 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
376 staffan karlsson 2017-06-10 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
375 Mikko Hakala 2017-06-10 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
374 Rokka Niko 2017-06-10 0 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
373 Henrik Bresser 2017-06-10 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
372 Rickard wrangel 2017-06-10 2,1 59 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
371 Thorvald Pettersson 2017-06-10 8,8 0 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
370 Erik Norfelt 2017-06-09 4,6 76 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
369 Ville Manninen 2017-06-09 4,8 77 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
368 J Sättermann 2017-06-09 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
367 Torbjörn Höglund 2017-06-09 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
366 Mikko Manninen 2017-06-09 4,1 73 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
365 Mikko Manninen 2017-06-09 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
364 Joni Saastamoinen 2017-06-09 2,5 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
363 Rickard Fenberg 2017-06-09 9,5 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
362 (Anonym) 2017-06-09 9 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
361 Harri Holmsten 2017-06-09 0 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
360 Ki Andersson 2017-06-08 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
359 Kalle S 2017-06-08 0 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
358 Ari Kaunonen 2017-06-08 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
357 Mikko Hakala 2017-06-08 1,2 45 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
356 Janne Karlsson 2017-06-08 0 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
355 Heikki Kairento 2017-06-08 5 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
354 Gusten 2017-06-08 0 53 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
353 Patrik Bjurenstål 2017-06-08 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
352 Mikko Manninen 2017-06-08 3,6 70 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
351 Marcus Burström 2017-06-08 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
350 John Sättermann 2017-06-08 11 96 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
349 Heikki Kumpulainen 2017-06-07 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
348 Olli Rautiainen 2017-06-07 7,4 89 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
347 Jan Karlsspn 2017-06-07 3,7 71 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
346 Mika Suominen 2017-06-07 6,7 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
345 Kajsa Josefsson 2017-06-07 0 69 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
344 Billy Holmqvist 2017-06-07 3,4 69 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
343 Billy Holmqvist 2017-06-07 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Ja/Yes
342 John Sättermann 2017-06-07 5,6 81 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
341 (Anonym) 2017-06-07 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
340 Anders Jonsson 2017-06-07 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
339 Anders Jonsson 2017-06-07 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
338 (Anonym) 2017-06-07 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
337 (Anonym) 2017-06-07 5 95 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
336 Staffan Karlsson 2017-06-07 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
335 Patrik Bjurenstål 2017-06-07 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
334 Aleksi Nikkari 2017-06-06 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
333 Jim Krane 2017-06-06 1,2 46 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
332 jesper halleman 2017-06-06 9 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
331 Johan Mäki 2017-06-06 4,8 77 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
330 Anders Cederberg 2017-06-06 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
329 (Anonym) 2017-06-06 6,7 86 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
328 Magnus Holmberg 2017-06-06 4,6 76 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
327 Erik Linder 2017-06-06 9,3 96 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
326 A Peter Larsson 2017-06-06 2,5 60 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
325 Lars Lindgren 2017-06-06 10,4 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
324 mats olsson 2017-06-06 10 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
323 Heikki Kairento 2017-06-06 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
322 Sebastian Karlsson 2017-06-06 11 103 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
321 ulf.jakobsson 2017-06-06 2 58 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
320 Per-Erik Frejd 2017-06-06 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
319 Billy Holmqvist 2017-06-06 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
318 Billy Holmqvist 2017-06-06 13,7 110 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
317 Tim Jönsson 2017-06-06 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
316 Ronny Sundqvist 2017-06-06 0 104 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
315 2017-06-06 6,7 86 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
314 Thorvald Pettersson 2017-06-06 7,9 0 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
313 Heikki Kairento 2017-06-06 1,5 51 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
312 Johan Sandström 2017-06-06 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
311 (Anonym) 2017-06-06 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
310 Robin Gradin 2017-06-06 10,4 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
309 Arto Tenhu 2017-06-06 0 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
308 Richard sundin 2017-06-06 1 40 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 5 Nej/No
307 Magnus Marklund 2017-06-05 0 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
306 Lars Lindgren 2017-06-05 2,6 63 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
305 Lourens Viljoen 2017-06-05 9 95 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
304 Mattias Viklund 2017-06-05 10,4 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
303 Omar Shawki 2017-06-05 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
302 Lourens Viljoen 2017-06-05 5,4 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
301 Mats Nilsson-Everdin 2017-06-05 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
300 Petri Grönberg 2017-06-05 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
299 Gusten 2017-06-05 7,2 88 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
298 Gusten 2017-06-05 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
297 Patrik Vikström 2017-06-05 9 95 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
296 Anders Jonsson 2017-06-05 4,6 76 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
295 J Sättermann 2017-06-05 0 88 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
294 Viktor krane 2017-06-05 1,9 57 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
293 Billy Holmqvist 2017-06-05 3,4 69 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
292 Mattias Jonsson 2017-06-05 1,7 54 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
291 Pelle Nyman 2017-06-05 3 66 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
290 Joonas Hänninen 2017-06-04 12,7 107 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
289 Ronny Sundqvist 2017-06-04 0 105 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
288 Mats Nilsson-Everdin 2017-06-04 12,5 102 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
287 David Saverstam 2017-06-04 2,1 59 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
286 David Saverstam 2017-06-04 3,4 69 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
285 K.hedlund 2017-06-04 14 108 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
284 Anders Olhans 2017-06-04 11 102 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
283 Erik Linder 2017-06-04 9 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
282 Michael Frick 2017-06-04 6,2 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
281 Mikko Manninen 2017-06-04 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
280 Ture viklund 2017-06-04 10,7 101 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
279 Kalle S 2017-06-04 0 96 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
278 Kalle S 2017-06-04 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
277 Calle Åhlund 2017-06-04 7,4 89 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
276 Simon Makikaltio 2017-06-03 1 41 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
275 Linus Enback 2017-06-03 9 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
274 Mikael Vaarala 2017-06-03 3 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
273 Anders Cederberg 2017-06-03 10,7 101 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
272 (Anonym) 2017-06-03 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
271 Gusten 2017-06-03 2,6 63 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
270 Peter Heikkilä 2017-06-03 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
269 Timo Tuuha 2017-06-03 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
268 Billy Holmqvist 2017-06-03 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
267 Billy Holmqvist 2017-06-03 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
266 Adam lindström 2017-06-03 0 0 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
265 Andreas Lundkvist 2017-06-03 4,4 75 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
264 John Sättermann 2017-06-03 10,5 96 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
263 Anton Håkansson 2017-06-03 0 57 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
262 Matias Pasanen 2017-06-03 0 102 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
261 Calle Lundqvist 2017-06-03 7,7 90 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
260 Audrius zzakas 2017-06-03 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
259 Sebastian Karlsson 2017-06-03 8,4 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
258 Kauko Pitkänen 2017-06-03 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
257 Hannu Jaakkola 2017-06-03 3,5 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
256 Kauko Pitkönen 2017-06-03 1 38 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
255 Patrik Fredriksson 2017-06-03 0 0 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
254 Mikko Rautiainen 2017-06-03 2,8 65 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
253 Risto lukkarila 2017-06-03 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
252 Jouni Roiha 2017-06-03 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
251 Kajsa Josefsson 2017-06-03 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
250 Daniel Pettersson 2017-06-03 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Ja/Yes
249 Daniel Pettersson 2017-06-03 5 78 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Ja/Yes
248 (Anonym) 2017-06-02 9 97 Hane/Male Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
247 Mika Pesonen 2017-06-02 1,8 55 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
246 Mats Nilsson-Everdin 2017-06-02 8,4 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
245 John Sättermann 2017-06-02 10,1 99 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
244 (Anonym) 2017-06-02 5,4 80 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
243 Petteri Kelloniemi 2017-06-02 1,1 30 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
242 J Sättermann 2017-06-02 8,5 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
241 Christer Örnberg 2017-06-02 2,7 64 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
240 Andreas lundquist 2017-06-02 9,8 98 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
239 Gusten 2017-06-02 0 104 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
238 Ronny Sundqvist 2017-06-02 0 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
237 David Josefsson 2017-06-02 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
236 Johan Mäki 2017-06-02 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
235 Omar Shawki 2017-06-02 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
234 Juuso Hänninen 2017-06-02 9 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
233 Adam lindström 2017-06-02 0 0 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
232 Richard sundin 2017-06-02 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
231 Richard sundin 2017-06-02 4,8 77 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
230 Richard sundin 2017-06-02 9,5 97 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
229 Kauko Pitkänen 2017-06-02 1,5 51 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
228 Kauko Pitkänen 2017-06-02 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
227 Jarl Kardell 2017-06-01 0 98 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
226 David Josefsson 2017-06-01 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
225 Make Määttänen 2017-06-01 6 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
224 Juuso Hänninen 2017-06-01 2 58 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
223 Sebastian Karlsson 2017-06-01 10 98 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
222 John Sättermann 2017-06-01 0 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
221 John Sättermann 2017-06-01 14 107 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
220 Joakim Wallstén 2017-05-31 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
219 Håkan Bergström 2017-05-31 7,2 88 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
218 Håkan Bergström 2017-05-31 4,4 75 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
217 David Josefsson 2017-05-31 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
216 (Anonym) 2017-05-31 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
215 Lourens Viljoen 2017-05-31 16,2 117 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
214 jesper halleman 2017-05-31 8 91 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
213 Tommi Liimatainen 2017-05-31 1,6 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
212 John Sättermann 2017-05-31 1,7 54 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
211 Oskar Andersson 2017-05-31 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
210 Jan Skog 2017-05-31 3 68 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
209 (Anonym) 2017-05-30 8 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
208 Kauppinen Henri 2017-05-30 0 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
207 Stefan Andersson 2017-05-30 0 40 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
206 (Anonym) 2017-05-30 1,4 50 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
205 jesper halleman 2017-05-30 10 100 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
204 Kimmo Lappalainen 2017-05-30 0 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
203 Schwieger Ralf 2017-05-30 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
202 Risto lukkarila 2017-05-30 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
201 kent sturk 2017-05-30 14,6 108 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
200 Frank L 2017-05-30 0 0 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
199 Jesse Räisänen 2017-05-30 3,1 67 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
198 Jesse Räisänen 2017-05-30 2,5 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
197 Lourens Viljoen 2017-05-30 9 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
196 Kimmo Lappalainen 2017-05-30 0 53 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
195 Håkan Bergström 2017-05-30 5 78 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
194 Jouni Jumppanen 2017-05-30 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
193 Alfred Hermansson 2017-05-30 11,7 104 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
192 (Anonym) 2017-05-30 6,5 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
191 Markus Nilsson 2017-05-29 0 97 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
190 (Anonym) 2017-05-29 8 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
189 Kauppinen Henri 2017-05-29 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
188 Kauppinen Henri 2017-05-29 0 76 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
187 David Saverstam 2017-05-29 1,1 43 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
186 jesper halleman 2017-05-29 8 92 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
185 Lars Lindgren 2017-05-29 1,5 52 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
184 Lars Lindgren 2017-05-29 2,2 60 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
183 Lars Lindgren 2017-05-29 0 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
182 Fred Sandström 2017-05-29 1,4 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
181 Timo Tuuha 2017-05-29 0 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
180 Rågär Långdahl 2017-05-29 0 46 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
179 Rågär Långdahl 2017-05-29 0 41 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
178 Rågär Långdahl 2017-05-29 0 67 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
177 Rågär Långdahl 2017-05-29 2,5 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
176 Greger Markström 2017-05-29 1 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
175 (Anonym) 2017-05-29 1,6 54 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
174 lamora 2017-05-29 5,4 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
173 Andreas Hermansson 2017-05-29 9 94 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
172 Juha Hattunen 2017-05-29 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
171 Tommi Liimatainen 2017-05-29 12,3 106 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
170 Stefan Andersson 2017-05-28 2,2 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
169 Kauppinen Henri 2017-05-28 0 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
168 Timo Tuuha 2017-05-28 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
167 K. Hedlund 2017-05-28 13,7 110 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
166 Jörgen Marklund 2017-05-28 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
165 Jörgen Marklund 2017-05-28 3,3 68 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
164 Jörgen Marklund 2017-05-28 2,5 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
163 Mikael Vaarala 2017-05-28 0 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
162 John Sättermann 2017-05-28 12 105 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
161 John Sättermann 2017-05-28 7,7 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
160 jesper halleman 2017-05-28 9 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
159 Magnus Marklund 2017-05-27 1,5 52 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
158 (Anonym) 2017-05-27 8,2 92 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
157 (Anonym) 2017-05-27 1,3 48 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
156 Jens Nilsson 2017-05-27 14 110 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
155 Jens Nilsson 2017-05-27 12 106 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
154 Joakim Larsson 2017-05-27 0 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
153 Richard sundin 2017-05-27 6,9 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
152 Richard sundin 2017-05-27 6,2 84 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
151 Ville Härkönen 2017-05-27 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
150 Kauppinen Henri 2017-05-27 0 86 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
149 Kauppinen Henri 2017-05-27 0 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
148 Kauppinen Henri 2017-05-27 0 118 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
147 Peter Heikkilä 2017-05-27 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
146 jan öhlund 2017-05-27 4,5 76 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
145 jan öhlund 2017-05-27 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
144 Marcus Burström 2017-05-26 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
143 Andreas Lundkvist 2017-05-26 11,7 104 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
142 Pär Lindgren 2017-05-26 0 84 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
141 Pär Lindgren 2017-05-26 0 72 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 5 Ja/Yes
140 Gusten 2017-05-26 0 72 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
139 Mattias viklund 2017-05-26 10,5 107 Hona/Female Nej/No Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
138 Mikael Kiuru 2017-05-26 0 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
137 Mikko Lehmuskoski 2017-05-26 7,4 89 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
136 Johan Galka 2017-05-26 0 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
135 Patrik lind 2017-05-26 6,9 87 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
134 Björn Ahnlund 2017-05-26 3,3 68 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
133 Esko Kantola 2017-05-26 0 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
132 Markus Mossberg 2017-05-26 11,4 103 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
131 Calle Åhlund 2017-05-26 2,1 59 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
130 (Anonym) 2017-05-26 5 78 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
129 (Anonym) 2017-05-26 1 35 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
128 (Anonym) 2017-05-26 1,3 48 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
127 Joakim Wallstén 2017-05-25 0 90 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
126 Jesse Räisänen 2017-05-25 9 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
125 Greger Markström 2017-05-25 1,4 50 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 3 Nej/No
124 Per Jonsson 2017-05-25 2,6 63 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
123 David Galka 2017-05-25 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
122 David Galka 2017-05-25 8,7 94 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
121 Calle Åhlund 2017-05-25 0 87 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
120 Tomi Anttila 2017-05-25 1,6 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
119 Mohammed Fish King 2017-05-25 7,9 91 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
118 Mikko Lehmuskoski 2017-05-24 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
117 Johan Galka 2017-05-24 0 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
116 Mattias Viklund 2017-05-24 5,5 82 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
115 A Peter Larsson 2017-05-23 9,5 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
114 Jörgen Marklund 2017-05-23 0 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
113 Calle Åhlund 2017-05-21 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
112 Mika Suominen 2017-05-20 3,1 66,5 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
111 Toni rinne 2017-05-20 1,7 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
110 (Anonym) 2017-05-20 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
109 (Anonym) 2017-05-19 2 58 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
108 Tobias Suorra 2017-05-18 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
107 (Anonym) 2017-05-18 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
106 Kajsa Josefsson 2017-05-18 0 60 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
105 (Anonym) 2017-05-18 0 61 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
104 Klas Mikaelsson 2017-05-17 1,3 49 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
103 Joakim Wallstén 2017-05-17 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Nej/No
102 Joakim Wallstén 2017-05-17 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
101 Mika Suominen 2017-05-17 5,6 81 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
100 Mika Suominen 2017-05-17 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
99 Mika Suominen 2017-05-17 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
98 Ronny Sundqvist 2017-05-17 0 56 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
97 Ronny Sundqvist 2017-05-17 0 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
96 Dennis hedkvist 2017-05-17 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
95 Marcus Burström 2017-05-17 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
94 Marcus Burström 2017-05-17 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
93 Jörgen Marklund 2017-05-17 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
92 Håkan Marklund 2017-05-17 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
91 Lars Lindgren 2017-05-17 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
90 Joakim Wallstén 2017-05-17 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
89 Marcus Burström 2017-05-17 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
88 Viktor krane 2017-05-17 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
87 Viktor krane 2017-05-17 2,4 61 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
86 (Anonym) 2017-05-17 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
85 (Anonym) 2017-05-17 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Ja/Yes
84 tobias suorra 2017-05-17 2 58 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
83 Johannes Rinne 2017-05-17 1,5 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
82 Jörgen lundsten 2017-05-16 0 60 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
81 Kajsa Josefsson 2017-05-16 1,8 56 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
80 Lars Lindgren 2017-05-16 3,4 69 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
79 Signar Bakteman 2017-05-15 0 50 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
78 Håkan Marklund 2017-05-15 1,5 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
77 Jörgen lundsten 2017-05-15 0 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
76 Jon Sarri 2017-05-15 2 55 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
75 Jim Krane 2017-05-15 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
74 Jim Krane 2017-05-15 1,1 43 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
73 Heikki Piirainen 2017-05-15 2,5 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
72 Lars Lindgren 2017-05-15 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
71 Lars Lindgren 2017-05-15 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
70 (Anonym) 2017-05-15 0 56 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
69 William Lundgren 2017-05-15 1 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
68 David Bakteman 2017-05-14 0 57 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
67 Loke Nilsson 2017-05-14 3 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
66 Rågär Långdahl 2017-05-14 0 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
65 Klas Mikaelsson 2017-05-14 1,2 46 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
64 (Anonym) 2017-05-14 2,2 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
63 Otto Lintunen 2017-05-14 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
62 Otto Lintunen 2017-05-14 0 93 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
61 Mika Suominen 2017-05-14 1,2 47 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
60 Miika Juntunen 2017-05-14 3,6 70 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
59 Stefan Karlsson 2017-05-13 0 52 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
58 Marcus Burström 2017-05-13 0 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
57 Marcus Burström 2017-05-13 0 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
56 Marcus Burström 2017-05-13 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
55 Mika Suominen 2017-05-13 1,1 42 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
54 Mika Suominen 2017-05-13 1,6 53 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
53 kurt wikberg 2017-05-13 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
52 kurt wikberg 2017-05-13 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
51 kurt wikberg 2017-05-13 1,2 47 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
50 Tim Jönsson 2017-05-13 0 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
49 Tim Jönsson 2017-05-13 0 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
48 Tim Jönsson 2017-05-13 0 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
47 Otto Lintunen 2017-05-13 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
46 Ronny Sundqvist 2017-05-13 0 65 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
45 Jarno Turunen 2017-05-12 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 4 Nej/No
44 Heikki Kumpulainen 2017-05-12 1,7 54 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
43 Heikki Kumpulainen 2017-05-12 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
42 Heikki Kumpulainen 2017-05-12 1 40 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
41 Rågär Långdahl 2017-05-12 0 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
40 Rågär Långdahl 2017-05-12 0 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
39 Rågär Långdahl 2017-05-12 0 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
38 kurt wikberg 2017-05-12 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
37 (Anonym) 2017-05-12 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
36 Make Määttänen 2017-05-12 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
35 (Anonym) 2017-05-12 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
34 Make Määttänen 2017-05-12 2,4 61 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
33 Otto Lintunen 2017-05-12 2,4 61 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
32 Lars Lindgren 2017-05-11 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
31 Rågär Långdahl 2017-05-11 0 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
30 Rågär Långdahl 2017-05-11 1,9 57 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
29 Jörgen lundsten 2017-05-11 0 92 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
28 Jörgen lundsten 2017-05-11 0 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
27 Marcus Burström 2017-05-11 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
26 Mika Suominen 2017-05-11 1,6 53 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
25 Suominen Mika 2017-05-11 2,8 65 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
24 Otto Lintunen 2017-05-11 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
23 Aleksi Kumpulainen 2017-05-11 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
22 Heikki Kumpulainen 2017-05-11 2,5 62 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
21 Aleksi Kumpulainen 2017-05-11 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
20 Aleksi Kumpulainen 2017-05-11 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
19 Mattias Marklund 2017-05-11 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
18 Mika Suominen 2017-05-11 1,1 42 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
17 Jörgen Marklund 2017-05-10 4,2 74 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
16 Ilkka Hyvärinen 2017-05-10 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
15 Marcus Burström 2017-05-10 0 95 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
14 Marcus Burström 2017-05-10 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
13 Marcus Burström 2017-05-10 0 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
12 Lars Lindgren 2017-05-10 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
11 Erik Linder 2017-05-10 2,5 62 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
10 Erik linder 2017-05-10 2,1 59 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
9 Marcus Burström 2017-05-09 0 60 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
8 (Anonym) 2017-05-07 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
7 Marcus Burström 2017-05-07 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
6 Joakim Wallsten 2017-05-06 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
5 Tim Jönsson 2017-05-06 1,8 55 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
4 Tim Jönsson 2017-05-06 2,2 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
3 David Bakteman 2017-05-04 0 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
2 Jörgen lundsten 2017-05-04 8 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
1 David Bakteman 2017-05-04 0 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes