Fångstrapport/Catch report

Visa enbart: Lax/Salmon Öring/Trout
ID Namn/Name Datum/Date Vikt/Weight (kg) Längd/Length (cm) Kön/Sex Återsatt/Released Art/Species Fiskesätt/Fishing method Zon/Zone Överståndare
113 A Peter Larsson 2017-05-23 9,5 97 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
112 Jörgen Marklund 2017-05-23 0 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
111 Calle Åhlund 2017-05-21 1,4 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
110 Mika Suominen 2017-05-20 3,1 66,5 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
109 Toni rinne 2017-05-20 1,7 53 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
108 (Anonym) 2017-05-20 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
107 (Anonym) 2017-05-19 2 58 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
106 Tobias Suorra 2017-05-18 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
105 (Anonym) 2017-05-18 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
104 Kajsa Josefsson 2017-05-18 0 60 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
103 (Anonym) 2017-05-18 0 61 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
102 Klas Mikaelsson 2017-05-17 1,3 49 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
101 Joakim Wallstén 2017-05-17 9 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
100 Joakim Wallstén 2017-05-17 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
99 Mika Suominen 2017-05-17 5,6 81 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
98 Mika Suominen 2017-05-17 1,8 56 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
97 Mika Suominen 2017-05-17 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
96 Ronny Sundqvist 2017-05-17 0 56 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
95 Ronny Sundqvist 2017-05-17 0 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
94 Dennis hedkvist 2017-05-17 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
93 Marcus Burström 2017-05-17 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
92 Marcus Burström 2017-05-17 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
91 Jörgen Marklund 2017-05-17 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
90 Håkan Marklund 2017-05-17 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
89 Lars Lindgren 2017-05-17 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
88 Joakim Wallstén 2017-05-17 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
87 Marcus Burström 2017-05-17 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
86 Viktor krane 2017-05-17 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
85 Viktor krane 2017-05-17 2,4 61 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
84 (Anonym) 2017-05-17 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
83 (Anonym) 2017-05-17 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 3 Ja/Yes
82 tobias suorra 2017-05-17 2 58 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
81 Johannes Rinne 2017-05-17 1,5 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
80 Jörgen lundsten 2017-05-16 0 60 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
79 Kajsa Josefsson 2017-05-16 1,8 56 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
78 Lars Lindgren 2017-05-16 3,4 69 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
77 Signar Bakteman 2017-05-15 0 50 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
76 Håkan Marklund 2017-05-15 1,5 51 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
75 Jörgen lundsten 2017-05-15 0 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
74 Jon Sarri 2017-05-15 2 55 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
73 Jim Krane 2017-05-15 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
72 Jim Krane 2017-05-15 1,1 43 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Ja/Yes
71 Heikki Piirainen 2017-05-15 2,5 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
70 Lars Lindgren 2017-05-15 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
69 Lars Lindgren 2017-05-15 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
68 (Anonym) 2017-05-15 0 56 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
67 William Lundgren 2017-05-15 1 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
66 David Bakteman 2017-05-14 0 57 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
65 Loke Nilsson 2017-05-14 3 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
64 Rågär Långdahl 2017-05-14 0 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
63 Klas Mikaelsson 2017-05-14 1,2 46 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
62 (Anonym) 2017-05-14 2,2 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 2 Nej/No
61 Otto Lintunen 2017-05-14 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
60 Otto Lintunen 2017-05-14 0 93 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
59 Mika Suominen 2017-05-14 1,2 47 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
58 Miika Juntunen 2017-05-14 3,6 70 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
57 Marcus Burström 2017-05-13 0 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
56 Marcus Burström 2017-05-13 0 100 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
55 Marcus Burström 2017-05-13 0 80 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
54 Mika Suominen 2017-05-13 1,1 42 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
53 Mika Suominen 2017-05-13 1,6 53 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
52 kurt wikberg 2017-05-13 1,8 55 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
51 kurt wikberg 2017-05-13 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
50 kurt wikberg 2017-05-13 1,2 47 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
49 Tim Jönsson 2017-05-13 0 80 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
48 Tim Jönsson 2017-05-13 0 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
47 Tim Jönsson 2017-05-13 0 83 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
46 Otto Lintunen 2017-05-13 2,8 65 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
45 Ronny Sundqvist 2017-05-13 0 65 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
44 Heikki Kumpulainen 2017-05-12 1,7 54 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
43 Heikki Kumpulainen 2017-05-12 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
42 Heikki Kumpulainen 2017-05-12 1 40 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
41 Rågär Långdahl 2017-05-12 0 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
40 Rågär Långdahl 2017-05-12 0 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
39 Rågär Långdahl 2017-05-12 0 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
38 kurt wikberg 2017-05-12 1,3 48 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
37 (Anonym) 2017-05-12 6,5 85 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
36 Make Määttänen 2017-05-12 5,8 82 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
35 (Anonym) 2017-05-12 1,6 53 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
34 Make Määttänen 2017-05-12 2,4 61 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
33 Otto Lintunen 2017-05-12 2,4 61 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
32 Lars Lindgren 2017-05-11 1,5 52 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
31 Rågär Långdahl 2017-05-11 0 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
30 Rågär Långdahl 2017-05-11 1,9 57 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
29 Jörgen lundsten 2017-05-11 0 92 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
28 Jörgen lundsten 2017-05-11 0 50 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
27 Marcus Burström 2017-05-11 0 85 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
26 Mika Suominen 2017-05-11 1,6 53 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
25 Suominen Mika 2017-05-11 2,8 65 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
24 Otto Lintunen 2017-05-11 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Nej/No
23 Aleksi Kumpulainen 2017-05-11 1,2 45 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
22 Heikki Kumpulainen 2017-05-11 2,5 62 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
21 Aleksi Kumpulainen 2017-05-11 2,6 63 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
20 Aleksi Kumpulainen 2017-05-11 2,7 64 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
19 Mattias Marklund 2017-05-11 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
18 Mika Suominen 2017-05-11 1,1 42 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
17 Jörgen Marklund 2017-05-10 4,2 74 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Ja/Yes
16 Ilkka Hyvärinen 2017-05-10 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
15 Marcus Burström 2017-05-10 0 95 Hane/Male Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
14 Marcus Burström 2017-05-10 2,2 60 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
13 Marcus Burström 2017-05-10 0 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
12 Lars Lindgren 2017-05-10 1,8 55 Hona/Female Nej/No Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
11 Erik Linder 2017-05-10 2,5 62 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
10 Erik linder 2017-05-10 2,1 59 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
9 Marcus Burström 2017-05-09 0 60 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes
8 (Anonym) 2017-05-07 1,4 50 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
7 Marcus Burström 2017-05-07 1,8 55 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
6 Joakim Wallsten 2017-05-06 3,6 70 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 1 Nej/No
5 Tim Jönsson 2017-05-06 1,8 55 Hane/Male Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 2 Ja/Yes
4 Tim Jönsson 2017-05-06 2,2 60 Hona/Female Ja/Yes Öring/Trout Fluga/Fly Zon 3 Ja/Yes
3 David Bakteman 2017-05-04 0 62 Hane/Male Nej/No Öring/Trout Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
2 Jörgen lundsten 2017-05-04 8 93 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Nej/No
1 David Bakteman 2017-05-04 0 95 Hona/Female Ja/Yes Lax/Salmon Spinn/Spin Zon 1 Ja/Yes