Fiskeförbud – Förbudsområden

Allt fiske är förbjudet året runt i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av älven. Detta område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms vattenutsläppet till det fasta fisket.

I Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan den blå järnbron (bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä. Under juni månad är endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på denna sträcka.