Det har under år 2013 och 2014 tagits fram en kräftskötselplan för Byskeälven (Västerbottensdelen). Denna plan, inklusive åtgärdsprogram 2015-2018, finns att läsa här:

Kraftskotselplan_Byskealv