Överklagan av länsstyrelsens beslut

Både Sveaskog och SCA har överklagat länsstyrelsens beslut. Handlingarna finner ni här: Överklagandet och övriga handlingar i ärendet överlämnas(10381750) Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2019-03-08 om avslag på ansökan om utträde ur Byskeälvens fiskevårdsområde...

OwnCloud

Om du behöver lösenordet för att komma åt OwnCloud (där du kan hitta allt material inför årsstämman) – kontakta föreningen via mail info@byskealven.se eller ring 070-600 86 80.