Överklagan av länsstyrelsens beslut

Både Sveaskog och SCA har överklagat länsstyrelsens beslut. Handlingarna finner ni här: Överklagandet och övriga handlingar i ärendet överlämnas(10381750) Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2019-03-08 om avslag på ansökan om utträde ur Byskeälvens fiskevårdsområde...

Överklagande av länsstyrelsens beslut

Sveaskog har nu överklagat Länsstyrelsen Västerbottens beslut om att avslå Sveaskogs utträdesansökan. Länsstyrelsen har inte funnit skäl för att ändra sitt beslut och har nu överlämnat ärendet till Förvaltningsrätten. Länsstyrelsens besked finns här: Överklagandet och...

OwnCloud

Om du behöver lösenordet för att komma åt OwnCloud (där du kan hitta allt material inför årsstämman) – kontakta föreningen via mail info@byskealven.se eller ring 070-600 86 80.
Translate »