Förvaltningsgruppens nästa möte är måndag 6 maj kl 18.30, kvartersgården Bäckgatan 11 Byske.