Nu när fisket drar igång vill vi informera att det bara finns ett enda fiskekort som är giltigt på hela sträckan och det är FVO’s. Har man ett icke giltigt fiskekort räknas det som tjuvfiske och kommer att anmälas.

Bakgrunden till att endast ett fiskekort är giltigt, alltså de som säljs av Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen, beror på att sedan bildandet av fiskevårdsområdet betraktas allt ingående vatten som samfällt. Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske utom det fasta fisket i Fällfors.
Giltiga fiskekort inom Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottensdelen köps via iFiske: https://www.ifiske.se/fiske-byskealvens-fvo-vasterbottensdelen.htm