Infrastrukturgruppen har sitt nästa möte i gamla skolan i Selet måndag 13 maj kl 19.00. Obs! Tiden!