Byskeälvens FVO Västerbottensdelen vill härmed förtydliga vad som gäller när ni fiskar i älven.

Alla som fiskar nedströms Fällfors med ett fiskekort från Sveaskog kommer att rapporteras. Enligt förrättningsprotokoll samt föreningens stadgar är det tydligt att det endast är fiskekort utfärdade av Byskeälvens FVO Västerbottensdelen som är giltiga nedströms Fällfors.

Har du som fiskare inte något giltigt fiskekort är det ett brott enligt Fiskelagen, detta är inte en lokal regel som Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen beslutat om. Du som fiskar har skyldighet att på anmodan från tillsynsperson uppvisa giltigt fiskekort samt legitimation.

Vägrar du som fiskar att visa legitimation kommer polis att tillkallas.

Med detta sagt vädjar vi att ni som fiskar längst älven uppvisar fiskekort och legitimation när detta efterfrågas av tillsynspersoner, det för att vi fortsatt vill ha det trevligt vid älven och undvika att behöva tillkalla polis.

Varmt välkomna och god fiskelycka till er alla!