Infrastrukturgruppens nästa möte är söndag 13 oktober kl 18.00 i Selets Byagård.