Välkommen till Infrastrukturgruppens möte söndag 2 februari i kl 18 i Selets byagård (gamla skolan).