Förvaltningsgruppens nästa möte är söndag 10 maj kl 15.00.
OBS! Ny plats: Byagården Båtvik.