Infrastrukturgruppens nästa möte är söndag 13 september kl 19 i Selets byagård (gamla skolan).

Välkomna!