Infrastrukturgruppens nästa möte är söndag 16 maj kl 13 i Selets byagård (gamla skolan).

Pga pandemin och 8-personers-gränsen – anmäl ditt deltagande till info@byskealven.se
Välkomna!