Fiskeregler för fiskevattenägare

Regler 2018 fiskerättsägare För Fiskerättsägare (den person, de personer som står som ägare av fastigheten), make/maka och därmed jämställd person samt hemmavarande barn och gästkort gäller nedanstående regler. Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till...

Här finns protokollen från årsmöten:

Protokoll årsmöte 2018 (inkl handlingar) Protokoll årsmöte 2018 Handlingar till årsmöte 2018 Protokoll extra årsmöte 2017 (inkl handlingar) Protokoll extra årsmöte 20170926 Kallelse till extra stämma 20170926 Handlingar till extra stämma 20170926 Årsmötesprotokoll...

Eget moln

Tack vare molnets ankomst har vi nu en tjänst som gör att fiskevårdsområdets medlemmar kan komma åt material från Fiskevårdsområdet via internet. Där finns årsberättelser, protokoll och annan information till fiskerättsägare. Med denna tjänst kan du komma åt...

Enkät fiskevattensägare

Hur fiskar du? En liten undersökning om fiskevanor. Vi är tacksamma om du som fiskerättsägare vill besvara några frågor om dina fiskevanor. För att få ett så korrekt resultat som möjligt är alla svar viktiga, fyll i även om du inte fiskar. Fyll i en enkät per...