Extra årsstämma – val av revisorer

Torsdag 4 oktober hölls en extra årsstämma. Stämman valde Katarina Söderberg, EYAB, som ordinarie revisor. Som revisorssuppleanter valdes Nicklas Åström och Fredrik Lundgren, båda från EYAB. Som lekmannarevisor valdes Roger Öhlund, fiskerättsägare. Samtliga val är på...

Fiskeregler för fiskevattenägare

Regler 2018 fiskerättsägare För Fiskerättsägare (den person, de personer som står som ägare av fastigheten), make/maka och därmed jämställd person samt hemmavarande barn och gästkort gäller nedanstående regler. Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till...

Här finns protokollen från årsmöten:

Protokoll årsmöte 2018 (inkl handlingar) Protokoll årsmöte 2018 Handlingar till årsmöte 2018 Protokoll extra årsmöte 2017 (inkl handlingar) Protokoll extra årsmöte 20170926 Kallelse till extra stämma 20170926 Handlingar till extra stämma 20170926 Årsmötesprotokoll...