Regler 2021 fiskerättsägare

Regler 2021 fiskerättsägare För Fiskerättsägare (den person, de personer som står som ägare av fastigheten), make/maka och därmed jämställd person samt hemmavarande barn och gästkort gäller nedanstående regler. Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till...

Årsskrifter

Här nedan hittar du fiskevårdsområdets årsskrifter: Årsskrift 2020 Årsskrift 2019 Årsskrift 2018 Årsskrift 2017 Årsskrift 2016 Årsskrift 2015 Årsskrift 2014 Årsskrift 2013 Årsskrift 2012 Årsskrift 2011 Årsskrift 2010 Årsskrift 2009 Årsskrift 2008 Årsskrift 2007...

Här finns protokollen från årsmöten

Protokoll årsmöten Protokoll årsmöte 2021 Protokoll årsmöte 2020 Protokoll årsmöte 2019 Protokoll Extra årsstämma 2018 Protokoll årsmöte 2018 Handlingar till årsmöte 2018 Protokoll extra årsmöte 20170926 Kallelse till extra stämma 20170926 Handlingar till extra stämma...

Årsstämma 2021

Årsstämman för Byskeälvens fiskevårdsområde kommer att hållas Byske den 22/3. Men vi önskar att ni inte kommer p.g.a. Covid -19. Anledningen till att vi måste ha en årsstämma, trots pandemin, är att vi inte har några undantag i stadgarna. Av den anledningen är vi...
Translate »