Styrelsen 2022

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter: Ordförande: Peder Karlsson (vald av årsstämman) Vice ordförande: Ewa Brännström Sekreterare: Mikael Stenman Kassör: Ewa Brännström Ordinarie...

Kallelse årsstämma 2022

Hej Fiskerättsägare! Härmed kallas Ni till ordinarie fiskestämma söndag den 20 mars 2022 kl. 14.00 på Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske. Motion med förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringsförslaget finns att läsa på Own Cloud...

Stadgar

Stadgar för Byskeälvens Fiskevårdsområde: Stadgar Tidigare stadgar: Stadgar 2015 Stadgeändringar 2003 o 2005

OwnCloud för fiskerättsägare

Fiskevårdsområdet har ett eget ”moln” där alla fiskerättsägare kan hitta mer detaljerad information om fiskevårdsområdet, underlag till årsstämmor samt protokoll. Här hittar du Owncloud för fiskerättsägare: OwnCloud Byskeälven Användarid och lösenord finns...

Årsstämma 2022

Årsstämma för Byskeälvens FVO planeras att hållas 20 mars i Broselsgården Byske. I nuläget vet vi inte vilka eventuella restriktioner som kommer att gälla i mars, så vi får avvakta och se hur pandemin utvecklas framöver. Giltighetstiden på de fleråriga fiskekorten...

Den enskilda fiskerätten i Sverige

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en vitbok om den enskilda fiskerätten. Vitboken eller skriften som har titeln ”Den enskilda fiskerätten i Sverige – kunskaper och fakta” förklarar och belyser olika aspekter av den enskilda fiskerätten. Bakgrunden till...
Translate »