Här finns protokollen från årsmöten

Protokoll årsmöten Protokoll årsmöte 2022 Protokoll årsmöte 2021 Protokoll årsmöte 2020 Protokoll årsmöte 2019 Protokoll Extra årsstämma 2018 Protokoll årsmöte 2018 Handlingar till årsmöte 2018 Protokoll extra årsmöte 20170926 Kallelse till extra stämma 20170926...

Styrelsen 2022

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter: Ordförande: Peder Karlsson (vald av årsstämman) Vice ordförande: Ewa Brännström Sekreterare: Mikael Stenman Kassör: Ewa Brännström Ordinarie...

Kallelse årsstämma 2022

Hej Fiskerättsägare! Härmed kallas Ni till ordinarie fiskestämma söndag den 20 mars 2022 kl. 14.00 på Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske. Motion med förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringsförslaget finns att läsa på Own Cloud...

Stadgar

Stadgar för Byskeälvens Fiskevårdsområde: Stadgar Tidigare stadgar: Stadgar 2015 Stadgeändringar 2003 o 2005

OwnCloud för fiskerättsägare

Fiskevårdsområdet har ett eget ”moln” där alla fiskerättsägare kan hitta mer detaljerad information om fiskevårdsområdet, underlag till årsstämmor samt protokoll. Här hittar du Owncloud för fiskerättsägare: OwnCloud Byskeälven Användarid och lösenord finns...
Translate »