Här finns protokollen från årsmöten:

Protokoll årsmöte 2018 (inkl handlingar) Protokoll årsmöte 2018 Handlingar till årsmöte 2018 Protokoll extra årsmöte 2017 (inkl handlingar) Protokoll extra årsmöte 20170926 Kallelse till extra stämma 20170926 Handlingar till extra stämma 20170926 Årsmötesprotokoll...

Ordförandens Dagbok

Ordförandens dagbok Dagbok – Byskeälvens Fiskevårdsområde Nedan följer en beskrivning av vad som hänt efter det att jag valts till ordförande vid den ordinarie fiskestämman i föreningen. Det är min dagbok och är min beskrivning av vad som hänt. Jag har försökt att...

Vad är fisken värd? 

Här kan du läsa en undersökning om fiskets betydelse för näringslivet, vilken effekt fiskeåtgärder har haft och kan tänkas få för näringslivet: Pilotstudie Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt

Fiskräknare i Fällfors

Det är Skellefteå kommun som ansvarar för fiskräknaren i Fällfors och de har fortfarande problem med denna. Det har varit problem med tekniken och man hoppas att den nu fungerar, men man har sett tendenser till att den inte räknar alla fiskar som passerar. Just nu...