Inbjudan till möten 7 juli

Byskeälvens infogrupp bjuder in till träff den 7/7 2019. Informationen som riktar sig framförallt till dig som inte aktivt deltar i föreningsarbetet. Selets Byagård (Selet 28) kl.14.00 Åselets Byagård kl.18.30

Fokusgrupper

Förvaltningsgruppen kommer att ha ett möte tisdag 9 april kl 18.30 på Bäckgatan 11 i Byske. Infrastrukturgruppens nästa möte är söndag 14 april kl 18. Man håller då till i skolan i Selet. Hör av dig till info@byskealven.se om du undrar över något....