Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till Byskeälvens FVO Västerbottensdelens nya hemsida Med den här nya hemsidan så har vi försökt att göra informationen mer lättillgänglig för våra besökare. Informationen har delats upp mellan sportfiskare, fiskevattenägare och sedan har vi lagt kallelser...

Försäljning av fiskekort stoppas temporärt

All försäljning av fiskekort i Byskeälven stoppas temporärt. Orsaken är den onormalt höga vattentemperaturen i älven kombinerat med lågt vattenflöde samt många sjuka och döda fiskar. Styrelsens beslut gäller för hela fiskevårdsområdet fram till fredag 27/7. Uppdaterad...

Vattentemperatur – laxfiske

Vattentemperaturen är på väg uppåt och det varma vädret verkar fortsätta. För att värna om laxstammen rekommenderas att man inte fiskar lax vid vattentemperatur från 18 grader och uppåt!

Byskeälven – av riksintresse!

Naturvårdsverket har beslutat att tio områden i Västerbotten är av riksintresse för friluftslivet. Ett av dessa är Byskeälven! Läs mer: Riksintressanta områden för friluftslivet i Västerbotten

The River Dee – Lärdomar från en pionjär bland laxälvar

Våren 2016 besökte representanter för Skellefteå kommun och ett antal lokala älvar River Dee i Skottland för att studera hur man där förvaltar en älv som genererar cirka 500 arbetstillfällen som följd av fisket. Frågan man ville besvara var: Vad kan vi dra lärdom av...

Kanadensiska filmare på jakt efter världens största laxar

Under tio dagar, 16-26 juni, besöker Hooké som är en av världens främsta producenter av fiskefilm och fiskeblogg destinationen Swedish Lapland. Bland annat kommer de att testa fisket i Byske- och Åbyälven. Läs mer på Norran Affärsliv eller Kanadensiska filmare på jakt...
Translate »