The River Dee – Lärdomar från en pionjär bland laxälvar

Våren 2016 besökte representanter för Skellefteå kommun och ett antal lokala älvar River Dee i Skottland för att studera hur man där förvaltar en älv som genererar cirka 500 arbetstillfällen som följd av fisket. Frågan man ville besvara var: Vad kan vi dra lärdom av...

Kanadensiska filmare på jakt efter världens största laxar

Under tio dagar, 16-26 juni, besöker Hooké som är en av världens främsta producenter av fiskefilm och fiskeblogg destinationen Swedish Lapland. Bland annat kommer de att testa fisket i Byske- och Åbyälven. Läs mer på Norran Affärsliv eller Kanadensiska filmare på jakt...

Fiskräknare i Fällfors

Det är Skellefteå kommun som ansvarar för fiskräknaren i Fällfors och de har fortfarande problem med denna. Det har varit problem med tekniken och man hoppas att den nu fungerar, men man har sett tendenser till att den inte räknar alla fiskar som passerar. Just nu...

Kontakt med byaföreningar sökes

Vi söker kontakt med alla byaföreningar längs älven. Vi vill samarbeta med Er. Vi vill anlita Er för att utföra följande tjänster mot ersättning: Röjning Städning Underhåll Ordna plats för parkering Hålla ordning på dessa platser Skapa trivsel vid älven Men även annat...