Småfiskekort

From 2019 finns nu ett småfiskekort som gäller för fiske riktat mot gädda, abborre och sik. Det område som småfiskekortet omfattar är Åselet, från inloppet i selet till utloppet i selet, från strand norra och södra sidan. Priser: dygnskort 60 kr, årskort (kalenderår)...

Fiskeregler

Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till den dag de fyller 18 år. Fiskekort ska medföras även för barn och ungdomar, gratis fiskekort erhålls efter registrering i iFiske. Fiskekortet gäller i alla vatten inom fiskevårdsområdet och med samma regler....

Fiskezoner

Vi arbetar för närvarande för fullt för att få fram vad som gäller. Följande avtal finns mellan SCA och kommunen gällande arrende: Avtal Fällfors Problemet är tvådelat: 1. Vem sköter tillsynen? Länsstyrelsens tolkning är att det fasta fisket utgör en verksamhet och...