Årskrifter

När Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottens-delen, bildades i slutet på december 1989 så var detta ett historiskt ögonblick för fisket i denna älv. Fiskevårdsområdet kom att bli det i sitt slag största i landet. Området sträcker sig från en bra bit utanför...

Fokusgrupper

Här nedan hittar du fiskevårdsområdets årsskrifter: Årsskrift 2018 Årsskrift 2017 Årsskrift 2016 Årsskrift 2015 Årsskrift 2014 Årsskrift 2013 Årsskrift 2012 Årsskrift 2011 Årsskrift 2010 Årsskrift 2009 Årsskrift 2008 Årsskrift 2007 Årsskrift...

OwnCloud

Sveaskog har nu överklagat Länsstyrelsen Västerbottens beslut om att avslå Sveaskogs utträdesansökan. Länsstyrelsen har inte funnit skäl för att ändra sitt beslut och har nu överlämnat ärendet till Förvaltningsrätten. Länsstyrelsens besked finns här: Överklagandet och...