Ordförandens Dagbok

Ordförandens dagbok Dagbok – Byskeälvens Fiskevårdsområde Nedan följer en beskrivning av vad som hänt efter det att jag valts till ordförande vid den ordinarie fiskestämman i föreningen. Det är min dagbok och är min beskrivning av vad som hänt. Jag har försökt att...

Fiskerättsbevis och gästkort

De fleråriga plastkorten för fiskerättsägare har nu skickats ut. Instruktion om hur man ansöker om årsfiskekort för övriga familijemedlemmar finns i informationen/kallelsen. Detta innebär att de årsfiskekort för anhöriga som har sista giltighetsdatum 31/12 2017 har...