Stadgar

Torsdag 4 oktober hölls en extra årsstämma. Stämman valde Katarina Söderberg, EYAB, som ordinarie revisor. Som revisorssuppleanter valdes Nicklas Åström och Fredrik Lundgren, båda från EYAB. Som lekmannarevisor valdes Roger Öhlund, fiskerättsägare. Samtliga val är på...

Eget moln

Protokoll extra årsmöte 2018 Protokoll Extra årsstämma 2018 Protokoll årsmöte 2018 (inkl handlingar) Protokoll årsmöte 2018 Handlingar till årsmöte 2018 Protokoll extra årsmöte 2017 (inkl handlingar) Protokoll extra årsmöte 20170926 Kallelse till extra stämma 20170926...

Enkät fiskevattensägare

Tack vare molnets ankomst har vi nu en tjänst som gör att fiskevårdsområdets medlemmar kan komma åt material från Fiskevårdsområdet via internet. Där finns årsberättelser, protokoll och annan information till fiskerättsägare. Med denna tjänst kan du komma åt...