Fokusgrupper

Förvaltningsgruppen kommer att ha ett möte tisdag 9 april kl 18.30 på Bäckgatan 11 i Byske. Infrastrukturgruppens nästa möte är söndag 14 april kl 18. Man håller då till i skolan i Selet. Hör av dig till info@byskealven.se om du undrar över något....

Inbjudan till möte med Infrastrukturgruppen 

Alla fiskerättsägare har fått en inbjudan till informationsmöte söndag 13 januari kl 16 i Broselsgården Byske. Styrelsen informerar om aktiviteter relaterat till SCAs och Sveaskogs utträdesansökningar som inlämnats till Länsstyrelsen. Mer information finns...