Kallelse till extra årsstämma 4 oktober 2108

Med anledning av att årsstämman inte kunde ta ett komplett beslut angående revisorer samt suppleanter till dessa så har styrelsen beslutat att kalla till en extra stämma där sådana utses. Samtliga fiskerättsägare har fått kallelse via post men kallelsen finns även...

Translate »